Heo rừng mới sinh tháng 10 tại trang trại Fami Khánh Hòa

Trong tháng này (tháng 10/2019) heo sinh tại trang trại Fami khánh hòa sinh 3 lứa heo con rất đẹp, khỏe mạnh. Heo rừng rất mắn đẻ mỗi năm có thể đẻ khoản 2 lứa, mỗi lứa từ 5-8 con tùy vào sức khỏe của con mẹ và cách phối giống sao cho đúng kỹ thuật