Giá Bán Heo Rừng Thuần Chủng

Giá Bán Heo Rừng Thuần Chủng

Heo rừng thuần chủng là Heo được phối giống từ những con heo rừng rặc hoặc thuần chủng nới nhau. Bộ GEN hoàn toàn tự nhiên hoang giã nên giống với heo rừng rặc nhất

Danh mục:

Chia sẻ: